For vårt designbyrå, se thepitch.no Se vår katalog

Kampanjen

Post kampanjer

Bruk av variable data kan gjøre trykksaker og reklame mer personlig.
Vi kan trykke innbydelser, flyere, konvolutter, brosjyrer osv. med unikt navn og tekst på hvert eksemplar. Dette er tekstfletting som på fagspråket kalles variable data. Et godt virkemiddel for å personifisere utsendelser og kampanjer. Utsendelsen kan ha ulike former som tiltrekker seg spesiell oppmerksomhet når kunden mottar den i sin postkasse. Variabel data blir som regel benyttet i samband med en digital markeds kampanje.

Kontakt oss for gjennomføring av din neste kampanje!