For vårt designbyrå, se thepitch.no

Oppgaver og rapporter

Årsrapporter

Den trykte årsrapporten er som regel sentral, – og suppleres av en nedlastbar PDF. De fleste benytter fortsatt papir når året skal oppsummeres.

Årsrapporten er bedriftens ansikt utad når det kommer til strategiske prioriteringer og muligheter – og gjennom dette en del av strategien og merkevaren til selskapet.
Årsrapporten er ikke bare tall og fakta, det er også, den kan også påvirke rekruttering og være en viktig del for i offentlige anbudsprosesser.

For virksomhetens synlighet og merkevarebygging er den helt sentral. Bak sterke merkevarer står gode historier, og gjennom historiefortelling puster man liv i den tørre statistikken. I årsrapporten har man en gylden mulighet til å fortelle selskapets historie, til å vise hvem man er og hvor man vil, og hvilke verdier og tankesett selskapet er bygget på.

Vi produserer årsrapporten og binder inn i ønsket format. Papir/omslag og innbinding har alt å si for det visuelle førsteinntrykket.

Har du ikke ferdig trykke fil kan vårt byrå team og produksjonsenhet hjelpe deg til et stolt resultat.