For vårt designbyrå, se thepitch.no Se vår katalog

Oppgaver og rapporter

Årsrapporter

Den trykte årsrapporten er som regel sentral, – og suppleres av en nedlastbar PDF. De fleste benytter fortsatt papir når året skal oppsummeres.

Årsrapporten er bedriftens ansikt utad når det kommer til strategiske prioriteringer og muligheter – og gjennom dette en del av strategien og merkevaren til selskapet. Årsrapporten er ikke bare tall og fakta, den kan også påvirke rekruttering og være en viktig del for i offentlige anbudsprosesser.

For virksomhetens synlighet og merkevarebygging er den helt sentral. Bak sterke merkevarer står gode historier, og gjennom historiefortelling puster man liv i den tørre statistikken. I årsrapporten har man en gylden mulighet til å fortelle selskapets historie, til å vise hvem man er og hvor man vil, og hvilke verdier og tankesett selskapet er bygget på.

Vi produserer årsrapporten og binder inn i ønsket format. Papir/omslag og innbinding har alt å si for det visuelle førsteinntrykket.

Har du ikke ferdig trykke fil kan vårt byrå team og produksjonsenhet hjelpe deg til et stolt resultat.